POZNAJ zespół

mecenas Piotr Podgórski Kancelaria Clever One

Piotr Podgórski - radca prawny

Założyciel Kancelarii Prawnej Clever One. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług, w którym pełni funkcję głównego prawnika. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Reprezentuje regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Ekspert w zakresie prawa sportowego w Instytucie Allerhanda. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe, prawo prasowe), ochronie dóbr osobistych (zadośćuczynienie za krzywdę), prawie antymonopolowym: ochrona konkurencji i konsumentów, szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). W kancelarii Clever One jest również odpowiedzialny za obsługę klientów z z sektora sportowego w ramach departamentu prawa sportowego. Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.

Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej, miesięczniku Law Business Quality, Akcjonariusz oraz w dwumiesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

E: p.podgorski@clever-one.pl
T: +48 606 548 970

Publikacje:

 1. Piotr Podgórski o zmianach w prawie, jakie czekają przedsiębiorców w 2019 r.
 2. Piotr Podgórski na łamach Rzeczpospolitej analizuje problem braku norm antyodorowych
 3. Piotr Podgórski dla Rzeczpospolitej o badaniu przedawnienia z urzędu i opóźnieniach w rozpoznawaniu spraw
 4. Nowe pomysły walki z zatorami płatniczymi - wypowiedź Piotra Podgórskiego.
 5. Piotr Podgórski o nierealnych przepisach ustawy o elektromobilności
 6. Mec. Piotr Podgórski o problemie braku tzw. ustawy antyodorowej
 7. Mec. Podgórski o zorganizowanej w Sejmie przez organizację pracodawców - Przedsiębiorcy.pl konferencji pt.: "Powszechny Samorząd Gospodarczy - za i przeciw"
 8. Mec. Piotr Podgórski o potrzebie powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego
 9. Umowa i dokument w nowej formie.
 10. Zastępstwo procesowe - zasady savoir vivre
mecenas Sylwia Młyńska Kancelaria Clever One

Sylwia Młyńska - radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych kancelariach prawnych oraz w spółkach prawa handlowego.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Posiada również bogate doświadczenie w prawie budowlanym i nieruchomości. Obsługuje pod kątem prawnym cały proces inwestycyjny, począwszy od sporządzania skomplikowanych umów o roboty budowlane dla znaczących kontrahentów, z uwzględnieniem aspektów korporacyjno-prawnych (SPV), skończywszy na tworzeniu umów rezerwacyjnych, umów sprzedaży lokalu mieszkalnego, zgodnie z tzw. ustawą deweloperską. Kontraktuje przy umowach zapewniających infrastrukturę budowlaną projektów budowlanych. Sporządza umowy o prace architektoniczno – budowlane. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z tzw. prawem kosmetycznym.

Obsługuje polskich producentów kosmetyków, dystrybutorów i konfekcjonerów. Udziela wsparcia prawnego przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek, jego oznakowaniu i rejestracji, a także wycofaniu kosmetyku z obrotu. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej. Swoim doświadczeniem wspiera przedsiębiorców kosmetycznych w zakresie budowania i ochrony marki, w tym znaku towarowego oraz ochrony prawnej receptur. Reprezentuje przedsiębiorców kosmetycznych na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

E: s.mlynska@clever-one.pl
T: +48 609 159 909

dr Kazimierz J. Pawelec - adwokat

Uznany warszawski adwokat, z bogatym dorobkiem zawodowym, wykładowca akademicki.
Przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach.

Wybitny specjalista prawa karnego, karno – skarbowego (white collar crimes). Posiada doświadczenie w rozstrzyganiu skomplikowanych sporów z zakresu prawa własności intelektualnej z elementem prawno – karnym. Autorytet w zakresie przestępczości komunikacyjnej oraz prawa dowodowego. Reprezentuje klientów w głośnych sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych, a także w sporach karnych o zniesławienie lub zniewagę.

Jest autorem przeszło dwudziestu książek, kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Do najważniejszych pozycji książkowych zaliczyć należy: 1) Wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego, Komentarz wyd. C.H. Beck, 2) Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, wyd. Lexis Nexis, 3) Wypadek drogowy, wyd. Lexis Nexis, 4) Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego, wyd. Dom Wydawniczy ABC, 5) Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, wyd. Lexis Nexis, 6) Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Lexis Nexis 7) Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu, wyd. Difin (współautor i redakcja). W przygotowaniu: Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowe i kryminalistyczne oraz Komentarz do zmian w kodeksie postępowania karnego (Dowody i środki przymusu).

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

Publikacje:

 1. Mec. Kazimierz Pawelec w sprawie metod zatrzymania Igora Stachowiaka.
 2. Adwokat Kazimierz Pawelec o pomyśle poszerzenia prawa do obrony koniecznej

Monika Buchlińska - adwokat

Jest adwokatką z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w uznanych polskich kancelariach.

Prowadzi głośne sprawy o ochronę dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. W sposób kompleksowy prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi) i spadkowego. Specjalizuje się również w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

dr Roman Seredyński - biegły rewident

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Partner Zarządzający w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt:

Michał Kołosowski - biegły rewident

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Michał Kołosowski jest Partnerem  w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt:

Edyta Krzywańska - prawnik, doradca podatkowy

Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Jest doradcą podatkowym w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt:

2016 © Kancelaria Prawna Clever One. All rights reserved.
Design: SparrowDesign