KORONAWIRUS a prawo

KORONAWIRUS a prawo

Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa, zestawione w blokach tematycznych.

Oferujemy pakiet usług prawnych mających na celu eliminację negatywnych skutków wywołanych koronawirusem.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: koronawirus@clever-one.pl lub telefonicznie: +48 606548970

Tarcza Antykryzysowa 3.0.

Zwolnienie ze składek ZUS   Z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystała nowa grupa przedsiębiorców. Nowe wytyczne: -> osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; -> konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. -> przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów ustawy o […]

Czytaj więcej TU

Tarcza Antykryzysowa 2.0.

POMOC UDZIELANA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (2.0)   ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ ZUS   1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.   Komu przysługuje świadczenie? -> wykonywałeś działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym […]

Czytaj więcej TU

Tarcza Antykryzysowa 1.0.

POMOC UDZIELANA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (1.0.)   ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ ZUS   1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.   Komu przysługuje świadczenie? -> wykonywałeś działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego  2020 r. (ZUS wskazuje, […]

Czytaj więcej TU

Wnioski do skorzystania z ulg

I  WNIOSKI DO ZUS 1) wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Wniosek RDZ.pdf  Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK   2) wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą Wersja pdf – Wniosek o świadczenie postojowe_przedsiębiorca Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu […]

Czytaj więcej TU

Słownik ważnych pojęć

W celu ułatwienia i dla zachowania przejrzystości, w ramach objaśnienia pojęć posługiwać się będziemy niepełnymi nazwami ustaw (np. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – zwana będzie: „ustawą o […]

Czytaj więcej TU

Koronawirus – ważne akty prawne

Poniżej zamieszczamy najważniejsze akty prawne obowiązujące w związku z pandemią koronawirusa. Lista ułożona została chronologicznie, od najnowszych aktów prawnych do najstarszych. Przy rozporządzeniach regulujących daną materię jako pierwsze wskazane zostaje rozporządzenie źródłowe, a następnie rozporządzenia zmieniające. Lista będzie ona aktualizowana na bieżąco tak, aby przedstawiać Państwu aktualnie obowiązujące przepisy ustanowione w walce z koronawirusem. 1. […]

Czytaj więcej TU

Clever One o koronawirusie w mediach

27 maja 2020 r. – Mecenas Piotr Podgórski, v-ce Prezes Federacji, w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, został członkiem doraźnego zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego! 18 maja 2020 r. Wywiad z mec. Piotrem Podgórskim na temat błędów popełnianych przez przedsiębiorców przy wypełnianiu wniosków o pomoc przyznawaną w ramach […]

Czytaj więcej TU