Wnioski do skorzystania z ulg

I  WNIOSKI DO ZUS

1) wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Wniosek RDZ.pdf 

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK

 

2) wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wersja pdf – Wniosek o świadczenie postojowe_przedsiębiorca

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK

 

3) wniosek o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Wersja pdf – Wniosek o świadczenie postojowe_umowy cywilnoprawne

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK

 

4) wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – bez opłaty prolongacyjnej

Wersja pdf – Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK

 

4) wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK

 

II  POMOC UDZIELANA PRZEZ URZĘDY PRACY

1) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

WAŻNE: Usługa realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy!

Zasady ubiegania się o dofinansowanie

Umowa wraz z załącznikami

Kalkulator – kalkulator_spadku_obrotow


2) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorców)

WAŻNE: Usługa realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy!

Zasady ubiegania się o dofinansowanie

Umowa wraz z załącznikami

 

3) Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

WAŻNE: Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy!

Wersja pdf – wniosek_fgsp

Umowa

Wykaz pracowników – wykaz_pracownikow_fgsp.

Więcej informacji

 

4) Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

WAŻNE: Usługa realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy!

Wersja pdf – wniosek_fgsp

Umowa pożyczki 

Instrukcja

Zasady udzielenia pożyczki

 

5) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (NGO’s)

WAŻNE: Usługa realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy!

Umowa

Zasady

Kalkulator – kalkulator_organizacje_pozarzadowe

Więcej informacji