Komunikat dotyczący złożonej w sprawie Michała Wiśniewskiego apelacji

Oświadczenie w sprawie Michała Wiśniewskiego

Poniżej zamieszczamy oświadczenie mec. Piotra Podgórskiego obrońcy Pana Michała Wiśniewskiego.

Treść oświadczenia:

Szanowni Państwo,

działając jako obrońca Pana Michała Wiśniewskiego w sprawie dotyczącej działania na szkodę SKOK Wołomin i wydanego w tej sprawie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w pierwszej kolejności pragnę poinformować, że wspomniany wyrok jest nieprawomocny i złożona zostanie od niego apelacja, nad którą pracujemy z zespołem prawników. Nie sposób zgodzić się z motywami Sądu podanymi w uzasadnieniu wyroku. Wszelkie pozostałe informacje odnoszące się do tej sprawy zostaną ewentualnie przekazane opinii publicznej nie wcześniej niż po złożeniu apelacji. W tym miejscu zwracam się jedynie z apelem do mediów o wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii związanych z tą sprawą oraz o nieferowanie wyroków. Prawomocny wyrok w tej sprawie zostanie dopiero wydany. Do tego czasu Pan Michał Wiśniewski jest osobą niewinną w świetle prawa. Dziękuję za uwagę.