Komentarz Piotra Podgórskiego dla portalu Forsal.pl nt. konsekwencji strajku pracowników w fabryce Paroc w Trzemesznie

„Pracodawca pod żadnym warunkiem nie ma prawa do bezprawnego wykorzystywania osoby pracownika. Nie może zastępować umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, czy też nieoferowania umów o pracę na czas nieoznaczony, podczas gdy spełnione są już ku temu przesłanki prawne (…). W przypadku Trzemeszna mieliśmy do czynienia z kilkoma postulatami popieranymi przez ponad 95 proc. pracowników, a nie jedynie z żądaniami podwyżek. Co do tych ostatnich, nie sądzę, aby ten kazus rozpalił strajki na większą skalę, choć w miejscach pracy, gdzie mamy skrajne nadużycia pracodawców może on stanowić asumpt do podjęcia rozmów z pracodawcami lub nawet do strajku”.