POLITYKA PRYWATNOŚCI

COOKIES

1.    Strona internetowa https://clever-one.pl/ (dalej: „Strona”) wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tj. na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta użytkownik strony internetowej (dalej: „urządzenie użytkownika”). Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem. Dzięki plikom cookies możliwa jest także analiza aktywności użytkowników na stronie internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer.
2.    Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu:
a.    dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
b.    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c.    utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
3.    Czas przechowywania danych w plikach cookies zależny jest od ich rodzaju. Stosujemy pliki cookies:
a.    „sesyjne” (session cookies) – które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b.    „stałe” (persistent cookies) – które są przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4.    Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
a.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c.    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox Chrome, Safari, Opera.
7. Informujemy, że ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie, w tym może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad i metod postępowania z Państwa danymi osobowymi w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej https://clever-one.pl/ (dalej: „Strona”) oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

INFORMACJE OGÓLNE
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Piotr Podgórski, prowadzący Kancelarię Prawną Clever One Piotr Podgórski oraz radca prawny Sylwia Młyńska, prowadząca Kancelarię Prawną Clever One Sylwia Młyńska – z siedzibą w Warszawie (00-670) przy ul. Wilczej 72 lok. 8 (dalej: „Administrator Danych”).
2.    Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych przetwarzane są na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jak również w innych aktach prawnych, uzupełniających lub zastępujących wskazane wyżej regulacje. Administrator Danych zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanych wyżej regulacjach.

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony. Dane te mogą być zbierane z wykorzystaniem plików cookies (patrz Polityka cookies).
2.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celach:
a.    statystycznych i związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, rozwoju i funkcjonalności strony (dane automatycznie zbierane przy pomocy plików cookies i dotyczące Państwa aktywności na Stronie);
b.    działań informacyjnych, w tym m. in: informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych lub w których Administrator danych uczestniczy oraz o działalności Administratora danych;
c.    świadczenia przez Administratora danych usług na rzecz klientów, w tym organizowania szkoleń;
d.    współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem danych;
e.    prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem danych.
3.    W związku z realizacją celów oznaczonych w ust. 2 lit. b-e, Administrator danych przetwarza również dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Państwa, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail.

PAŃSTWA PRAWA
1.    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Administratora danych lub wykonanie usługi.
2.     Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator danych przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem) oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO.
3.     Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ich przeniesienia oraz prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM
1.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora danych.
2.    Dane osobowe nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Administrator danych zastosuje wymagane przez RODO instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
3.    Administrator danych, w związku ze współpracą z innymi podmiotami, w szczególności w zakresie usług prawnych, księgowych, czy też informatycznych, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z RODO i instrukcjami Administratora danych.

DOSTĘP DO INFORMACJI
Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby Administratora danych lub na adres e-mail: kancelaria@clever-one.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na Stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.