rozPOZNAJ nas w mediach

Jak walką z cyberzagrożeniem wylewamy dziecko z kąpielą?

Projekt ustawy o KSC rodzi bardzo poważne konsekwencje dla kilkutysięcznej rzeszy podmiotów. Ponadto może spowodować poważne zaburzenie w gospodarce krajowej, poprzez utratę konkurencyjności przez niektóre podmioty i wywołanie antagonizmów ze światowymi partnerami spoza UE i NATO. Polscy przedsiębiorcy i administracja publiczna stoją przed perspektywą objęcia ich bardzo niekorzystnymi konsekwencjami, jakie wynikają z projektu ustawy o […]

Czytaj więcej TU

Czego przedsiębiorcy i inwestorzy oczekują od samorządowców?

Będzie truizmem stwierdzenie, że przedsiębiorcy oczekują od samorządowców dialogu i poszanowania. Jest to kluczowy aspekt, który przejawia się w licznych rozmowach z biznesem, który nosi się z zamiarem dokonania inwestycji np. w danej gminie. Oczywiście jest też wiele innych oczekiwań, podnoszonych przez dane firmy, ale te najprostsze i najważniejsze zamykają się pod pojęciem dialogu i […]

Czytaj więcej TU

Oświadczenie w sprawie Michała Wiśniewskiego

Poniżej zamieszczamy oświadczenie mec. Piotra Podgórskiego obrońcy Pana Michała Wiśniewskiego. Treść oświadczenia: Szanowni Państwo, działając jako obrońca Pana Michała Wiśniewskiego w sprawie dotyczącej działania na szkodę SKOK Wołomin i wydanego w tej sprawie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w pierwszej kolejności pragnę poinformować, że wspomniany wyrok jest nieprawomocny i złożona zostanie od niego apelacja, […]

Czytaj więcej TU

Gdy w szatni nie ma płaszcza

Oddanie na przechowanie odzienia wierzchniego nie oznacza, że zakład odpowiada także za rzeczy w kieszeniach. Przychodzi mi omówić zagadnienie, z którym coraz częściej stykają się przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Nie wiedzą, jaką ponoszą odpowiedzialność w przypadku kradzieży rzeczy pozostawionych przez klientów w odzieży wierzchniej. „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?” – pytał […]

Czytaj więcej TU

Zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania Rzeczpospolita!

A w nim znajdziecie Państwo artykuł mec. Piotra Podgórskiego nt. zasadności etyki, jakim powinni kierować się dziennikarze. Głośnym echem odbiła się ostatnia sytuacja, w której dziennikarz przeprowadzał wywiad, nielegitymując się przy tym nazwą stacji, którą reprezentował. Szerokim echem w środkach masowego przekazu odbiła się sytuacja, w której jeden z dziennikarzy telewizji publicznej przeprowadził wywiad z […]

Czytaj więcej TU

Zachęcamy do lektury komentarza mec. Sylwii Młyńskiej udzielonej portalowi Strefa Biznesu!

Nowe przepisy dotyczące egzekucji alimentów! – Nowy przepis art. 1025 § 1 pkt 2(1) kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się należności alimentacyjne przyszłe – w wysokości stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres roku – na każdego wierzyciela prowadzącego egzekucję. Oznacza to, iż aktualnie po zaspokojeniu należności alimentacyjnych […]

Czytaj więcej TU

Mazowsze inspiruje przedsiębiorczość!

To hasło Forum gospodarczego, organizowanego przez organizację pracodawców Przedsiębiorcy.pl wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Debata prowadzona w ramach Forum nawiązywała do 20 lecia podpisania traktatu o przystąpieniu Polski do UE. Kancelaria Prawna Clever One była patronem tego wydarzenia. Panelistą w trakcie debaty był radca prawny Piotr Podgórski, który mówił o konieczności wzajemnej współpracy […]

Czytaj więcej TU

Wypowiedź mec. Piotra Podgórskiego, udzielonej dla portalu Wirtualnemedia.pl

Piotr Podgórski przedstawił swoje stanowisko prawne dotyczące sytuacji przeprowadzania wywiadu przez dziennikarza telewizji publicznej, bez podania nazwy stacji. Fragmenty wypowiedzi: „Przepis art. 10 ust. 1 zdanie 2 prawa prasowego zobowiązuje dziennikarza do działania zgodnego z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”. „Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w tytule III […]

Czytaj więcej TU