rozPOZNAJ nas w mediach

Zabezpieczanie interesów klientów w Clever One – wywiad z Piotrem Podgórskim

Autor: Piotr Podgórski
Prawos.pl
Data publikacji: 20.10.2016 r.

Radca prawny Piotr Podgórski jest założycielem Kancelarii Prawnej Clever One. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim, szeroko rozumianym prawie gospodarczym prawie antymonopolowym oraz w prawie sportowym. W rozmowie opowiada o nowej organizacji pracodawców, czy nowo wprowadzonej usłudze ‚One to One’.

Proszę opisać Kancelarię Clever One, której jest Pan założycielem, a także obszary prawa, w których Kancelaria się specjalizuje.

W ramach Kancelarii Prawnej Clever One znajdują się radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci. Posiadamy również eksperta odpowiedzialnego za rynek zagraniczny. Nasi prawnicy wykazują się bogatym dorobkiem zawodowym. Są nie tylko doświadczonymi prawnikami, ale również często cenionymi wykładowcami akademickimi.

Dzisiaj jesteśmy stanie świadczyć kompleksową usługę prawną. Osobom fizycznym pomagamy w sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Zajmujemy się trudnymi zagadnieniami związanymi z prawem spadkowym. Zabezpieczamy również w różnorodny sposób interesy naszych klientów tak, aby w przyszłości zapobiec przykrym konsekwencjom. Bardzo dużo zwraca się do nas klientów z prośbą o weryfikację warunków umownych, jakie zostały im przedstawione najczęściej przez przedsiębiorców. Taka świadomość i chęć bycia odpowiednio zabezpieczonym w poważnych transakcjach stanowi bardzo pozytywny trend.

Duży odsetek naszych spraw związany jest z zagadnieniami prawa autorskiego. Doradzamy osobom życia publicznego (aktorzy, muzycy) w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoje interesy w podpisanej umowie np. z wytwórnią muzyczną. Wielokrotnie negocjujemy w ich imieniu kontrakty. To niezmiernie ciekawe zagadnienia, zwłaszcza dla mnie – osoby, dla której prawo autorskie jest szczególnie bliskie. Jednak znajomość danego obszaru prawa nie jest tutaj wystarczająca. Konieczne jest poznanie, zgłębienie specyfiki danej branży.

Zajmujemy się również zakładaniem fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. W tym zakresie oczywiście doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej.

Kancelaria Clever One oferuje przede wszystkim obsługę prawną spółek i podmiotów gospodarczych. Na czym polega taka usługa?

Przedsiębiorcom wskazujemy optymalne modele wyboru formy prowadzenia działalności.Zwracamy uwagę na potrzebę ochrony własności intelektualnej firmy oraz jej know-howtak, aby już na wstępnym etapie zabezpieczyć Klientów przed jakimkolwiek ryzykiem gospodarczym, ekonomicznym, finansowym lub wynikającym z nieuczciwych działań konkurencji. Kancelaria uczestniczy w procesach sądowych, dotyczących zagadnień związanych z prawem pracy, tematyką nieruchomości, prawem autorskim, ochroną dóbr osobistych naruszonych np. przez publikacje prasowe. Bierzemy również udział w wielokrotnie skomplikowanych negocjacjach handlowych mających na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków biznesowych dla Klienta.

Kancelaria Prawna Clever One jest również członkiem kilku organizacji pracodawców. Czy może Pan coś więcej powiedzieć na ten temat?

Clever One jest członkiem założycielem nowej organizacji pracodawców – Ogólnopolskiej Organizacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. Organizacja Przedsiębiorcy.pl, której jestem wiceprezesem, to federacja zrzeszająca głównie małych i średnich przedsiębiorców (sektor MŚP). Zadaniem organizacji jest przezwyciężanie barier legislacyjnych w kraju tak, aby przedsiębiorcy mogli prowadzić swoje biznesy bez zbędnych przeszkód. Zależy nam również na pobudzaniu aktywności przedsiębiorców i zachęcaniu ich do wymiany swoich doświadczeń.

Kancelaria Clever One jest również członkiem Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, której jestem głównym prawnikiem. W ostatnim czasie wstąpiliśmy także do najstarszej organizacji kupieckiej – Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, istniejącej od 1904 r.

Pańska Kancelaria Clever One wprowadziła niedawno specjalną usługę ‘One to One’ dedykowaną prezesom i członkom zarządu spółek. Na czym ona polega i kiedy warto z niej skorzystać? Czy cieszy się ona zainteresowaniem klientów?

Usługa ta powstała wskutek ogromnego zapotrzebowania na świadczenie indywidualnej pomocy prawnej nie tylko dla całej spółki, ale również dla określonych osób reprezentujących dany podmiot. Niejednokrotnie przy obsłudze podmiotów profesjonalnych, współpracujemy bezpośrednio z tzw. top managmentem. W rozmowach oprócz omawiania problemów spółki, poznajemy przy okazji sprawy, które dotyczą bezpośrednio tych osób. Bardzo często pozostają one w swoistej relacji do prowadzonych przez nas spraw spółki.

W ramach usług One To One, Kancelaria Clever One oferuje pomoc w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, karnego (karno-skarbowego) podatkowego. Nasi eksperci wskazują również na rozwiązania zapewniające przekazanie firmy potomstwu celem zapewnienia płynnego objęcia sterów.

Kancelaria Clever One uruchomiła departament East Desk, dedykowany rynkom wschodnim. Jakie usługi świadczy i kto może z nich skorzystać?

W ramach departamentu East Desk promujemy prowadzenie biznesu w takich krajach, jak: Kazachstan, Ukraina, Rosja, Armenia, Uzbekistan, Wietnam, Iran. To niezmiernie chłonne rynki, które są bardzo nastawione na nasze krajowe towary i usługi. Pomagamy w tym zakresie polskim przedsiębiorcom, którzy ze swoim biznesem chcą zacząć funkcjonować na tych rynkach. Zapewniamy im ochronę prawną w trakcie negocjacji oraz pomagamy założyć biznes w ramach specyfiki prawnej danego kraju.

Jest Pan członkiem sekcji prawa sportowego Instytutu Allerhanda. Czym zajmuje się ta jednostka i dlaczego zdecydował się Pan na związanie z tą gałęzią prawa?

Instytut Allerhanda to dzisiaj bardzo prestiżowy ośrodek naukowy. Celem Sekcji prawa sportowego jest zainicjowanie dyskusji nad kształtem polskich oraz międzynarodowych regulacji prawno-sportowych, z uwzględnieniem specyfiki sportu. Działalność sekcji obejmuje badania w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego, działalność dydaktyczną, konferencyjną oraz legislacyjną. Moje zainteresowanie tematyką prawa sportowego zaczęło się zupełnie zwyczajnie…. od obsługi prawnej klienta – dużego klubu sportowego. Dziś Kancelaria Prawna Clever One może pochwalić się już całkiem sporym port folio klientów z branży sportowej.

 

<< Powrót