Czynności korporacyjne

Clever One posiada w stałej obsłudze spółki prawa handlowego, których organom zapewnia prawidłowe i bieżące funkcjonowanie. Nasi eksperci w razie potrzeby biorą aktywny udział na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (zgromadzeniach wspólników), w trakcie negocjacji kontraktów, a także świadczą usługi w ramach dyżurów pełnionych wewnątrz spółki (in-house lawyer). Posiadamy również doświadczenie w rozstrzyganiu wszelkiego rodzaju sporów kompetencyjnych organów spółek.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót