EAST DESK

Kancelaria Prawna Clever One aktywnie działa poza granicami kraju!

Nawiązujemy kontakty biznesowe z naszymi wschodnimi sąsiadami, a mianowicie z Rosją, Ukrainą, Kazachstanem, Armenią, Iranem, Wietnamem.

Gospodarki tych państw są bardzo zainteresowane importowaniem wielu produktów z Polski oraz eksportem swoich towarów.  Kontakty biznesowe, które posiadamy pozwalają na przezwyciężanie barier politycznych i aktywne działanie na tych mocno perspektywicznych rynkach.

Pomagamy również zakładać polskie firmy w wymienionych wyżej krajach. Wspieramy działania eksportowe na rynkach wschodnich. Zapewniamy ochronę prawną w trakcie negocjacji, czuwamy nad sprawnym przebiegiem targów branżowych. Nasi eksperci od rynków wschodnich w ramach zaprzyjaźnionych organizacji międzynarodowych wiedzą, jak rozmawiać z drugą stroną tak, aby nie tylko zapewnić standard prawny, ale również spełniać wymagania charakterystyczne dla kultury danego regionu.

W Kancelarii Clever One działa dedykowany tej działalności departament – EAST DESK.