Gospodarka odpadami komunalnymi

Kancelaria Prawna Clever One reprezentuje podmioty prowadzące gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) w procesach zarówno administracyjnych, cywilnych, jak i wykroczeniowych (uciążliwości fetorowe lub hałasowe).