Ochrona danych osobowych

To zagadnienie, z którym wciąż mają problemy przedstawiciele biznesu i różnych zawodów: począwszy od zarządów spółek prawa handlowego, skończywszy na dyrektorach placówek medycznych, oświatowych etc. Eksperci z Clever One wiedzą, jak zarządzać danymi osobowymi. Pomożemy Państwu w tworzeniu zbiorów danych osobowych według określonych kryteriów i zgłaszaniu ich do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Wprowadzimy stosowne regulaminy, ustanawiając odpowiednie procedury administrowania danymi osobowymi, a w razie potrzeby, przeprowadzimy szkolenie dla Zarządu lub dla Państwa pracowników.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót