Ochrona dóbr osobistych

Prawnicy Clever One występują w sprawach o zadośćuczynienie należne z tytułu naruszenia dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów, których naruszone zostało dobre imię, cześć, renoma, wizerunek etc.
Posiadamy wybitnych ekspertów odpowiedzialnych za zagadnienia zniesławienia i zniewagi w ramach postępowania karnego.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

dr Kazimierz J. Pawelec
E: k.pawelec@clever-one.pl

Monika Buchlińska
E: m.buchlinska@clever-one.pl

<< Powrót