Podatki, audyt (due diligence), badanie sprawozdań finansowych

Eksperci Kancelarii Prawnej brali udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB oraz US GAAP, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, analiz finansowych typu due diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiadają bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Oferujemy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, a także cła i akcyzy.

Eksperci:

dr Roman Seredyński
E: r.seredynski@clever-one.pl

Michał Kołosowski
E: m.kolosowski@clever-one.pl

Edyta Krzywańska
E: e.krzywanska@clever-one.pl

<< Powrót