Prawo administracyjne

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu swoich Klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego. Występujemy w sporach przeciwko przedstawicielom różnych samorządów zawodowych. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z tzw. reglamentacją administracyjnoprawną działalności gospodarczej (zezwolenia, koncesje).

Eksperci:

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

<< Powrót