Prawo karne, prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeń

Kancelaria Prawna Clever One posiada doświadczenie w reprezentowaniu w sprawach karnych, karno – skarbowych, w sprawach wykroczeniowych zarówno pokrzywdzonych, jak i oskarżonych (podejrzanych). Eksperci Kancelarii brali udział w głośnych sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej, czci i nietykalności cielesnej, przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Posiadamy doświadczenie w sprawach karno – skarbowych (white collar crimes) dotyczących obowiązków podatkowych, przeciwko obrotowi dewizowemu, przeciwko organizacji gier hazardowych, jak również w sprawach o dokonanie manipulacji akcjami spółek (art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Bierzemy udział w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji z elementem prawno – karnym. W 2023 r. Kancelaria Prawna Clever One została wyróżniona przez miesięcznik Forbes jako jedna z najlepszych kancelarii prawnych w dziedzinie prawa karnego.

Eksperci:

dr Kazimierz J. Pawelec
E: k.pawelec@clever-one.pl

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót