Prawo kosmetyczne

Kancelaria Prawna Clever One obsługuje polskich producentów kosmetyków, dystrybutorów i konfekcjonerów. Udziela wsparcia prawnego przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek, jego oznakowaniu i rejestracji, a także wycofaniu kosmetyku z obrotu. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej. Swoim bogatym doświadczeniem wspiera przedsiębiorców kosmetycznych w zakresie budowania i ochrony marki, w tym znaku towarowego oraz ochrony prawnej receptur. Reprezentuje przedsiębiorców kosmetycznych na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

W ramach Kancelarii Prawnej Clever One wkrótce ruszy projekt pt: „Kosmetyki w prawie”, gdzie na dedykowanej stronie internetowej: www.kosmetykiwprawie.pl przedstawimy Państwu podstawowe zagadnienia dotyczące tematyki prawa kosmetycznego.

Polecane strony:
Wkrótce: www.kosmetykiwprawie.pl

Eksperci:

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót