Prawo sportowe

Kancelaria Prawna Clever One posiada doświadczenie w obsłudze klubów i związków sportowych. Reprezentujemy sportowców różnych dyscyplin zapewniając im najlepsze warunki kontraktowe. W ramach prawa sportowego zajmujemy się takimi zagadnieniami jak: rynek cen transferowych, prawo korporacyjne w ramach podmiotów zarządzających profesjonalnymi ligami sportowymi, nadzór nad krajowymi związkami sportowymi, kontrakty reklamowe ze sportowcami i wizerunek sportowca na tle prawa własności intelektualnej, odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie (zagadnienie dopingu), rozstrzyganie sporów sportowych.

Eksperci Kancelarii Clever One są członkami Sekcji Prawa Sportowego prestiżowego Instytutu Allerhanda. Jej celem jest zaaranżowanie dyskusji nad kształtem polskich oraz międzynarodowych regulacji prawno sportowych, także pod względem ich efektywności ekonomicznej. Działalność Sekcji Prawa Sportowego obejmuje w szczególności prowadzenie badań w dziedzinie szeroko rozumianego prawa sportowego, w tym także prawa hazardu, działalność dydaktyczną i konferencyjną, opiniodawczą, legislacyjną oraz współpracę naukową z innymi jednostkami, także na poziomie międzynarodowym.

W ramach Kancelarii Prawnej Clever One wkrótce ruszy projekt pt: „Prawo dla sportu”, gdzie na dedykowanej stronie internetowej www.prawodlasportu.pl wraz z ekspertami będziemy przedstawiali zagadnienia związane tematyką prawa sportowego.

Polecane strony:
www.allerhand.pl/index.php/pl/ludzie/sekcje-naukowe/sekcja-prawa-sportowego.html
Wkrótce: www.prawodlasportu.pl

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl


E:

<< Powrót