Prawo własności intelektualnej

Eksperci Clever One posiadają doświadczenie w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej. Doradzamy w wyborze znaku towarowego. Przeprowadzamy odpowiednie badania w celu uniknięcia ryzyk związanych z podobieństwem nazwy na terytorium RP, Unii Europejskiej lub wybranych krajów spoza UE. Zapewniamy wsparcie prawne w procesie zgłoszenia znaku towarowego, wzoru użytkowego, przemysłowego, wynalazku do Urzędu Patentowego. Reprezentujemy kontrahentów w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji związanych z aspektami prawa własności intelektualnej oraz w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie wskutek naruszenia osobistych lub majątkowych praw autorskich. Przygotowujemy kontrakty menadżerskie dla artystów. Reprezentujemy ich interesy w trakcie negocjowania skomplikowanych umów z wytwórniami muzycznymi oraz filmowymi.

Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu spraw własności intelektualnej z elementem prawno karnym.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

dr Kazimierz J. Pawelec
E: k.pawelec@clever-one.pl

<< Powrót