Windykacja należności, transgraniczna windykacja

Clever One prowadzi postępowania windykacyjne, których przedmiotem są należności przeterminowane, pokontraktowe. W relacjach B2B pokazujemy przedsiębiorcom korzyści, jakie niesie ze sobą niestosowana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przy pomocy której żądamy odsetek „karnych” oraz zryczałtowanej opłaty za prowadzenie postępowania windykacyjnego w wysokości 40 euro. Podejmujemy skuteczne kroki prawne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do spłaty zobowiązań.
Reprezentujemy naszych Klientów w europejskim postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz w sprawach drobnych roszczeń. Posiadamy doświadczenie w zakresie windykacji należności od kontrahentów zagranicznych.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót