POZNAJ zespół

Piotr Podgórski - radca prawny

Założyciel Kancelarii Prawnej Clever One. Piotr Podgórski jest członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, której celem jest przełamywanie barier legislacyjnych oraz promowanie korzystnych dla przedsiębiorców zmian w zakresie prawa. W organizacji pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Piotr pełni również funkcję głównego prawnika. W przeważającej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie karnym, prawie własności intelektualnej, prawie korporacyjnym. Ma doświadczenie procesowe w zakresie sporów gospodarczych. Zajmuje głos doradczy w procesie legislacyjnym. Pełnił funkcję przewodniczącego parlamentranego zespołu ds. przedsiębiorców w ramach tzw. Okrągłego Stołu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczył obradom sejmowym w dyskusji nt. zmian w procedurze cywilnej i ich skutkach dla przedsiębiorców. Obecnie pełni funkcję eksperta w powołanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zespole ds. monitorowania skutków pandemii SARS-CoV-2. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Reprezentuje podmioty przetwarzające odpady komunalne. Ekspert w zakresie prawa sportowego w Instytucie Allerhanda.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym, prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony  dóbr osobistych, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence).

Kancelaria Prawna Clever One w 2023 r. znalazła się wśród najlepszych kancelarii prawnych miesięcznika Forbes w dziedzinie prawo karne i prawo korporacyjne.

Piotr Podgórski jest autorem fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej, miesięczniku Law Business Quality, Akcjonariusz oraz w dwumiesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, biznesowych, poświęconych tematyce prawnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Kontakt:

E: p.podgorski@clever-one.pl
T: +48 606 548 970

Publikacje:

 1. Jak walką z cyberzagrożeniem wylewamy dziecko z kąpielą?
 2. Czego przedsiębiorcy i inwestorzy oczekują od samorządowców?
 3. Komunikat dotyczący złożonej w sprawie Michała Wiśniewskiego apelacji
 4. Oświadczenie w sprawie Michała Wiśniewskiego
 5. Gdy w szatni nie ma płaszcza
 6. Zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania Rzeczpospolita!
 7. Piotr Podgórski otrzymał dyplom uznania za propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz na arenie ogólnopolskiej
 8. Mazowsze inspiruje przedsiębiorczość!
 9. Wypowiedź mec. Piotra Podgórskiego, udzielonej dla portalu Wirtualnemedia.pl
 10. Relacja wideo z debaty klimatycznej
mecenas Sylwia Młyńska Kancelaria Clever One

Sylwia Młyńska - radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, którym zajmuje się od wielu lat.

Prowadzi sprawy o bardzo dużym stopniu skomplikowania, w których przejawia się przemoc rodzinna (psychiczna, fizyczna, ale również i ekonomiczna), porwania rodzicielskie, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, Internetu, pornografii. W sposób skrupulatny buduje z Klientem strategię zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych, pilnując jednocześnie tego, aby nie ucierpiało dobro dziecka.

Reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym (mediacje, negocjacje), jak i przed sądami powszechnymi. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku, w których w głównej mierze dąży do skonstruowania satysfakcjonującego dla Klienta porozumienia.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z tzw. prawem kosmetycznym. Obsługuje polskich producentów kosmetyków, dystrybutorów i konfekcjonerów. Udziela wsparcia prawnego przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek, jego oznakowaniu i rejestracji, a także wycofaniu kosmetyku z obrotu.

Posługuje się językiem angielskim.

www.sprawyrodzinne.pl

Kontakt:

E: s.mlynska@clever-one.pl
T: +48 609 159 909

Publikacje:

 1. Zachęcamy do lektury komentarza mec. Sylwii Młyńskiej udzielonej portalowi Strefa Biznesu!
 2. Mec. Sylwia Młyńska w wypowiedzi o wpływie intercyzy na dziedziczenie
 3. Mec. Sylwia Młyńska w audycji radiowej Trójki mówiła o ciszy, jako formie przemocy domowej
 4. Mec. Sylwia Młyńska gościem audycji radiowej Trójki

dr Kazimierz J. Pawelec - adwokat

Uznany warszawski adwokat, z bogatym dorobkiem zawodowym, wykładowca akademicki.
Przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach.

Wybitny specjalista prawa karnego, karno – skarbowego (white collar crimes). Posiada doświadczenie w rozstrzyganiu skomplikowanych sporów z zakresu prawa własności intelektualnej z elementem prawno – karnym. Autorytet w zakresie przestępczości komunikacyjnej oraz prawa dowodowego. Reprezentuje klientów w głośnych sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych, a także w sporach karnych o zniesławienie lub zniewagę.

Jest autorem przeszło dwudziestu książek, kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Do najważniejszych pozycji książkowych zaliczyć należy: 1) Wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego, Komentarz wyd. C.H. Beck, 2) Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, wyd. Lexis Nexis, 3) Wypadek drogowy, wyd. Lexis Nexis, 4) Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego, wyd. Dom Wydawniczy ABC, 5) Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, wyd. Lexis Nexis, 6) Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Lexis Nexis 7) Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu, wyd. Difin (współautor i redakcja). W przygotowaniu: Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowe i kryminalistyczne oraz Komentarz do zmian w kodeksie postępowania karnego (Dowody i środki przymusu).

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

Publikacje:

 1. Mec. Kazimierz Pawelec w sprawie metod zatrzymania Igora Stachowiaka.
 2. Adwokat Kazimierz Pawelec o pomyśle poszerzenia prawa do obrony koniecznej

Monika Buchlińska - adwokat

Jest adwokatką z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w uznanych polskich kancelariach.

Prowadzi głośne sprawy o ochronę dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. W sposób kompleksowy prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi) i spadkowego. Specjalizuje się również w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

Posługuje się językiem angielskim.

Mec. Monika Buchlińska jest adwokatką w działającej w ramach Clever One Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sprawne Rozwody.

Więcej: www.sprawnerozwody.pl

Kontakt:

Michał Kołosowski - biegły rewident

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Michał Kołosowski jest Partnerem  w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt: