POZNAJ zespół

Monika Buchlińska - adwokat

Jest adwokatką z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w uznanych polskich kancelariach.

Prowadzi głośne sprawy o ochronę dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. W sposób kompleksowy prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi) i spadkowego. Specjalizuje się również w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

Posługuje się językiem angielskim.

Mec. Monika Buchlińska jest adwokatką w działającej w ramach Clever One Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sprawne Rozwody.

Więcej: www.sprawnerozwody.pl

Kontakt: