POZNAJ zespół

Piotr Podgórski - radca prawny

Założyciel Kancelarii Prawnej Clever One. Piotr Podgórski jest członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, której celem jest przełamywanie barier legislacyjnych oraz promowanie korzystnych dla przedsiębiorców zmian w zakresie prawa. W organizacji pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Piotr pełni również funkcję głównego prawnika. W przeważającej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie karnym, prawie własności intelektualnej, prawie korporacyjnym. Ma doświadczenie procesowe w zakresie sporów gospodarczych. Zajmuje głos doradczy w procesie legislacyjnym. Pełnił funkcję przewodniczącego parlamentranego zespołu ds. przedsiębiorców w ramach tzw. Okrągłego Stołu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczył obradom sejmowym w dyskusji nt. zmian w procedurze cywilnej i ich skutkach dla przedsiębiorców. Obecnie pełni funkcję eksperta w powołanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zespole ds. monitorowania skutków pandemii SARS-CoV-2. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Reprezentuje podmioty przetwarzające odpady komunalne. Ekspert w zakresie prawa sportowego w Instytucie Allerhanda.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym, prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony  dóbr osobistych, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence).

Kancelaria Prawna Clever One w 2023 r. znalazła się wśród najlepszych kancelarii prawnych miesięcznika Forbes w dziedzinie prawo karne i prawo korporacyjne.

Piotr Podgórski jest autorem fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej, miesięczniku Law Business Quality, Akcjonariusz oraz w dwumiesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, biznesowych, poświęconych tematyce prawnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Kontakt:

E: p.podgorski@clever-one.pl
T: +48 606 548 970

Publikacje:

  1. Jak walką z cyberzagrożeniem wylewamy dziecko z kąpielą?
  2. Czego przedsiębiorcy i inwestorzy oczekują od samorządowców?
  3. Komunikat dotyczący złożonej w sprawie Michała Wiśniewskiego apelacji
  4. Oświadczenie w sprawie Michała Wiśniewskiego
  5. Gdy w szatni nie ma płaszcza
  6. Zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania Rzeczpospolita!
  7. Piotr Podgórski otrzymał dyplom uznania za propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz na arenie ogólnopolskiej
  8. Mazowsze inspiruje przedsiębiorczość!
  9. Wypowiedź mec. Piotra Podgórskiego, udzielonej dla portalu Wirtualnemedia.pl
  10. Relacja wideo z debaty klimatycznej