POZNAJ zespół

dr Kazimierz J. Pawelec - adwokat

Uznany warszawski adwokat, z bogatym dorobkiem zawodowym, wykładowca akademicki.
Przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach.

Wybitny specjalista prawa karnego, karno – skarbowego (white collar crimes). Posiada doświadczenie w rozstrzyganiu skomplikowanych sporów z zakresu prawa własności intelektualnej z elementem prawno – karnym. Autorytet w zakresie przestępczości komunikacyjnej oraz prawa dowodowego. Reprezentuje klientów w głośnych sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych, a także w sporach karnych o zniesławienie lub zniewagę.

Jest autorem przeszło dwudziestu książek, kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Do najważniejszych pozycji książkowych zaliczyć należy: 1) Wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego, Komentarz wyd. C.H. Beck, 2) Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, wyd. Lexis Nexis, 3) Wypadek drogowy, wyd. Lexis Nexis, 4) Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego, wyd. Dom Wydawniczy ABC, 5) Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, wyd. Lexis Nexis, 6) Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Lexis Nexis 7) Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu, wyd. Difin (współautor i redakcja). W przygotowaniu: Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowe i kryminalistyczne oraz Komentarz do zmian w kodeksie postępowania karnego (Dowody i środki przymusu).

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

Publikacje:

  1. Mec. Kazimierz Pawelec w sprawie metod zatrzymania Igora Stachowiaka.
  2. Adwokat Kazimierz Pawelec o pomyśle poszerzenia prawa do obrony koniecznej