Prawo pracy

Kancelaria Prawna Clever One świadczy usługi prawne w zakresie prawa pracy dla spółek prawa handlowego, indywidualnych przedsiębiorców, instytucji oświaty oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Doradzamy w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Oferujemy pomoc w budowaniu struktur zatrudnienia, nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym również dotyczących kadry menedżerskiej i pracowników chronionych. Prowadzimy spory sądowe przed sądami wszystkich instancji oraz negocjacje ugodowe, w tym również w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę. Dostarczamy indywidualnie opracowane wewnętrzne polityki i kodeksy, m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, zasady ładu korporacyjnego (policies), regulaminy organizacji i przetwarzania danych osobowych, umowy korzystania z mienia służbowego i odpowiedzialności za takie mienie. Posiadamy również doświadczenie w zakresie compliance, a więc w zapewnieniu harmonizacji kontraktów zagranicznych (występujących w spółkach matkach) z polskim porządkiem prawnym, w którym funkcjonuje spółka córka (ewentualnie oddział spółki).

Eksperci:

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót