rozPOZNAJ nas w mediach

Debata w Rzeczpospolitej nt. zasadności wprowadzenia ramowej ustawy o ochronie klimatu

Autor: Piotr Podgórski
Rzeczpospolita
Data publikacji: 12.07.2023 r.
W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazała się relacja z debaty nt. zasadności wprowadzenia ramowej ustawy o ochronie klimatu, w której wziął udział mec. Piotr Podgórski.
Poniżej przedstawiamy fragmenty wypowiedzi Piotra Podgórskiego, który w przedmiotowej dyskusji przedstawił stanowisko przedsiębiorców.
„Konieczność pobudzenia przez rząd aktywności przedsiębiorców w dążeniu do niskoemisyjności. Powinno to się odbywać poprzez wprowadzenie odpowiednich ulg podatkowych na zielone inwestycje, np. w postaci specjalnego odpisu od dochodu. Parametry ulgi powinny być tak określone, aby mogły z niej skorzystać także najmniejsze firmy. Dobrze odebrane przez przedsiębiorców byłyby również preferencyjne warunki finansowania przez instytucje finansowe przedsięwzięć redukujących emisyjność (tzw. zielone finansowanie)”
„polscy przedsiębiorcy przy wysokim poparciu samej idei niskoemisyjności, mają niestety bardzo niską świadomość tego, w jaki sposób należy realizować praktykę dążenia do niej. Dla niektórych z nich wystarczające zdaje się jedynie zamieszczanie niewiele znaczących postulatów wskazujących na promowanie zielonej energii. To nieetyczny marketing środowiskowy w postaci greenwashingu, który należy zwalczać”
Relacja z debaty:
https://www.rp.pl/biznes/art38366591-zielona-transformacja-wymaga-ram-prawnych?fbclid=IwAR1Corgk5QN1eTn5QI9LhaGUKEIOU1Uh6gmMhIQ51KToB9baVa-FautdWsw
<< Powrót