rozPOZNAJ nas w mediach

Wypowiedź mec. Piotra Podgórskiego, udzielonej dla portalu Wirtualnemedia.pl

Autor: Piotr Podgórski
Wirtualne Media
Data publikacji: 12.07.2023 r.

Piotr Podgórski przedstawił swoje stanowisko prawne dotyczące sytuacji przeprowadzania wywiadu przez dziennikarza telewizji publicznej, bez podania nazwy stacji.

Fragmenty wypowiedzi:
„Przepis art. 10 ust. 1 zdanie 2 prawa prasowego zobowiązuje dziennikarza do działania zgodnego z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”.
„Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w tytule III określa obowiązki dziennikarza wobec rozmówców i odbiorców. W pkt. 9 statuuje wyraźny obowiązek poinformowania rozmówców, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wypowiedzi. Z powyższego wynika, że dziennikarz ma obowiązek wyraźnego wskazania nazwy stacji, jaką reprezentuje tak, aby udzielający informacji (wypowiedzi) miał pełną wiedzę, co do tego, gdzie jego wypowiedź i wizerunek zostaną opublikowane”.
Więcej:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ceznura-tvp-brak-relacja-marsz-donald-tusk-tvp-info-wiadomosci-reporter-tvp-ukryl-nazwe-swojej-stacji
<< Powrót