Umowy handlowe, kontrakty

Posiadamy doświadczenie w konstruowaniu umów nazwanych, jak i nienazwanych, począwszy od takich jak: umowy sprzedaży, darowizny, umowy o świadczenie usług, umowy przewozu, spedycji, umowy o roboty budowlane, umowy leasingu, umowy agencyjne, poprzez umowy zabezpieczające wierzytelności takie jak: umowy poręczenia, zastawu na prawach, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy gwarancji, skończywszy na takich kontraktach, jak umowy konsorcyjne, franchisingowe, porozumienia kartelowe, umowy w zakresie inwestycji budowlanych.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

<< Powrót