Obsługa podmiotów gospodarczych

Clever One posiada w stałej obsłudze zarówno Klientów prowadzących małe przedsiębiorstwa, jak i tych, którzy zarządzają spółkami prawa handlowego, w tym spółkami akcyjnymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradzamy również młodym start-upom i pomagamy im w doborze odpowiedniej struktury, w rejestracji znaku towarowego, w zapewnieniu optymalizacji podatkowej. Bieżąca obsługa spółek, podmiotów z sektora MŚP, polega na weryfikacji kontraktów zawieranych z kontrahentami, pracownikami, w celu eliminacji wszelkich ryzyk, wprowadzaniu regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, negocjowaniu umów z podwykonawcami, klientami, zapewnianiu harmonizacji umów stosowanych przez spółki matki (compliance) etc.

Eksperci:

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

Edyta Krzywańska
E: e.krzywanska@clever-one.pl

<< Powrót