Prawo antymonopolowe, ochrona konkurencji

Eksperci z Kancelarii Clever One reprezentują Klientów w sporach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z wprowadzenia w błąd poprzez oznaczenie przedsiębiorstwa, oznaczenie towarów lub usług, w sprawach o ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (know -how), przejmowanie pracowników i klientów, utrudnianie dostępu do rynku, czy w sprawach, w których mamy do czynienia z nieuczciwą reklamą, prowadzeniem systemu sprzedaży lawinowej, opłatami półkowymi, zawieraniem antykonkurencyjnych porozumień, czy nadużywaniem pozycji dominującej.

Eksperci:

Sylwia Młyńska
E: s.mlynska@clever-one.pl

Piotr Podgórski
E: p.podgorski@clever-one.pl

dr Kazimierz J. Pawelec
E: k.pawelec@clever-one.pl

Monika Buchlińska
E: m.buchlinska@clever-one.pl

<< Powrót