KORONAWIRUS a prawo

POZNAJ zespół

mecenas Piotr Podgórski Kancelaria Clever One

Piotr Podgórski - radca prawny

Założyciel Kancelarii Prawnej Clever One. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, której celem jest przełamywanie barier legislacyjnych oraz promowanie korzystnych dla przedsiębiorców zmian w zakresie prawa. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług, w którym pełni funkcję głównego prawnika. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Reprezentuje regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Ekspert w zakresie prawa sportowego w Instytucie Allerhanda.

Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Obecnie jest przewodniczącym powołanego przez Wicemarszałka Sejmu zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości. Pełni  również funkcję eksperta w Zespole ds. monitorowania skutków pandemii SARS-Cov-2 działającym przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe, prawo prasowe), ochronie dóbr osobistych (zadośćuczynienie za krzywdę), prawie antymonopolowym: ochrona konkurencji i konsumentów, szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). W kancelarii Clever One jest również odpowiedzialny za obsługę klientów z z sektora sportowego w ramach departamentu prawa sportowego. Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.

Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej, miesięczniku Law Business Quality, Akcjonariusz oraz w dwumiesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, biznesowych, poświęconych tematyce prawnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

E: p.podgorski@clever-one.pl
T: +48 606 548 970

Publikacje:

 1. Komentarz Piotra Podgórskiego dla Dziennika Gazety Prawnej
 2. Budżet UE. Zabawa z zapałkami
 3. Po pierwsze nie szkodzić
 4. #Koronawirus Błędy przedsiębiorców przy wypełnianiu wniosków
 5. #Koronawirus Artykuł dla Rzeczpospolitej: "Nowe czynne prawo wyborcze"
 6. #Koronawirus Kształt Tarczy Antykryzysowej w dalszym ciągu niesatysfakcjonujący
 7. #Koronawirus Felieton Piotra Podgórskiego dla Rzeczpospolitej
 8. #Koronawirus Piotr Podgórski w wywiadzie dla Rzeczpospolita TV. Apelujemy o specustawę dla przedsiębiorców!
 9. Informacje o podwyżce płacy minimalnej powinny być wyważone
 10. Mec. Piotr Podgórski na łamach agencji Reuters!
mecenas Sylwia Młyńska Kancelaria Clever One

Sylwia Młyńska - radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych kancelariach prawnych oraz w spółkach prawa handlowego.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Od wielu lat zajmuje się problematyką prawa rodzinnego, reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym (mediacje, negocjacje), jak i przed sądami powszechnymi. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku, w których w głównej mierze dąży do skonstruowania satysfakcjonującego dla Klienta porozumienia.

Posiada również bogate doświadczenie w prawie budowlanym i nieruchomości. Obsługuje pod kątem prawnym cały proces inwestycyjny, począwszy od sporządzania skomplikowanych umów o roboty budowlane dla znaczących kontrahentów, z uwzględnieniem aspektów korporacyjno-prawnych (SPV), skończywszy na tworzeniu umów rezerwacyjnych, umów sprzedaży lokalu mieszkalnego, zgodnie z tzw. ustawą deweloperską.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z tzw. prawem kosmetycznym. Obsługuje polskich producentów kosmetyków, dystrybutorów i konfekcjonerów. Udziela wsparcia prawnego przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek, jego oznakowaniu i rejestracji, a także wycofaniu kosmetyku z obrotu. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej. Swoim doświadczeniem wspiera przedsiębiorców kosmetycznych w zakresie budowania i ochrony marki, w tym znaku towarowego oraz ochrony prawnej receptur. Reprezentuje przedsiębiorców kosmetycznych na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Posługuje się językiem angielskim.

www.sprawnerozwody.pl

Kontakt:

E: s.mlynska@clever-one.pl
T: +48 609 159 909

dr Kazimierz J. Pawelec - adwokat

Uznany warszawski adwokat, z bogatym dorobkiem zawodowym, wykładowca akademicki.
Przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach.

Wybitny specjalista prawa karnego, karno – skarbowego (white collar crimes). Posiada doświadczenie w rozstrzyganiu skomplikowanych sporów z zakresu prawa własności intelektualnej z elementem prawno – karnym. Autorytet w zakresie przestępczości komunikacyjnej oraz prawa dowodowego. Reprezentuje klientów w głośnych sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych, a także w sporach karnych o zniesławienie lub zniewagę.

Jest autorem przeszło dwudziestu książek, kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Do najważniejszych pozycji książkowych zaliczyć należy: 1) Wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego, Komentarz wyd. C.H. Beck, 2) Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, wyd. Lexis Nexis, 3) Wypadek drogowy, wyd. Lexis Nexis, 4) Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego, wyd. Dom Wydawniczy ABC, 5) Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, wyd. Lexis Nexis, 6) Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Lexis Nexis 7) Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu, wyd. Difin (współautor i redakcja). W przygotowaniu: Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowe i kryminalistyczne oraz Komentarz do zmian w kodeksie postępowania karnego (Dowody i środki przymusu).

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

Publikacje:

 1. Mec. Kazimierz Pawelec w sprawie metod zatrzymania Igora Stachowiaka.
 2. Adwokat Kazimierz Pawelec o pomyśle poszerzenia prawa do obrony koniecznej

Monika Buchlińska - adwokat

Jest adwokatką z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w uznanych polskich kancelariach.

Prowadzi głośne sprawy o ochronę dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. W sposób kompleksowy prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi) i spadkowego. Specjalizuje się również w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

Posługuje się językiem angielskim.

Mec. Monika Buchlińska jest adwokatką w działającej w ramach Clever One Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sprawne Rozwody.

Więcej: www.sprawnerozwody.pl

Kontakt:

dr Roman Seredyński - biegły rewident

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Partner Zarządzający w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt:

Michał Kołosowski - biegły rewident

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Michał Kołosowski jest Partnerem  w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt:

Edyta Krzywańska - prawnik, doradca podatkowy

Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Jest doradcą podatkowym w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt: